Marcus Aurelius je nazval „prubířskými kameny dobra”.

  • Odvaha.
  • Střídmost.
  • Spravedlivost.
  • Moudrost.

Pro miliony lidí jsou známé jako kardinální ctnosti, čtyři téměř univerzální ideály, které přijalo křesťanství a většina západní filosofie, ale které jsou stejně ceněny v buddhismu, hinduismu a téměř každé další filozofii, kterou si dokážete představit. C. S. Lewis zdůraznil, že se jim říká „kardinální“ nikoli proto, že pocházejí od církevních autorit, ale proto, že mají původ v latinském slově cardo, tedy pant.

Je to klíčová věc. Jsou to věci, na kterých visí dveře do dobrého života.

Stejně jako kardinální směry, čtyři hlavní body na kompasu – sever, jih, východ, západ – jsou čtyři ctnosti jakýmsi kompasem. Vodítko, co dělat, kým být, jak se chovat, jak reagovat v každé situaci:

  • S odvahou, statečností, pevností, ctí, obětavostí…
  • Střídmostí, sebeovládáním, umírněností, vyrovnaností, rovnováhou…
  • Spravedlivostí, poctivostí, službou, společenstvím, dobrotou, laskavostí…
  • Moudrostí, věděním, vzděláním, pravdou, sebereflexí, klidem…

To jsou klíčem k dokonalému životu v každém smyslu. „Pokud někdy ve svém životě,“ napsal Marcus, „narazíš na něco lepšího než spravedlnost, rozvážnost, sebeovládání, odvahu… pokud najdeš něco lepšího, přijmi to bez výhrad – musí to být opravdu výjimečná věc“. 

To bylo téměř před dvaceti stoletími. Od té doby jsme objevili spoustu věcí – automobily, internet, léky na nemoci, které dříve znamenaly rozsudek smrti – ale našli jsme něco lepšího?

Ne, nenašli. A je nepravděpodobné, že bychom to někdy objevili.

Proto si zapamatujte tyto čtyři ctnosti. Jednejte podle nich. Žijte podle nich. Řekněte o nich každému, koho potkáte. A mějte je vždy blízko svého srdce.


PODPOŘTE PROSÍM NAŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST!

Podpořte provoz stránky prokopton.cz dobrovolným příspěvkem na účet 2800760955/2010 anebo platbou prostřednictvím QR kódu (částku si určíte sami). Děkujeme za podporu!

 

–Ryan Holiday, Daily Stoic