Stoické “novoroční” předsevzetí

Stoické “novoroční” předsevzetí

Doktor Andrew Huberman, neurovědec a řádný profesor na katedře neurobiologie, psychiatrie a behaviorálních věd na Stanford School of Medicine, ohledně novoročních předsevzetí píše: 1. leden nemusí být "jen další den". Náš mozek dokáže rozdělit čas mnoha způsoby. Jen...

Čtyři kardinální ctnosti: Noste je s sebou jako kompas

Čtyři kardinální ctnosti: Noste je s sebou jako kompas

Marcus Aurelius je nazval "prubířskými kameny dobra”. Odvaha. Střídmost. Spravedlivost. Moudrost. Pro miliony lidí jsou známé jako kardinální ctnosti, čtyři téměř univerzální ideály, které přijalo křesťanství a většina západní filosofie, ale které jsou stejně ceněny v...

Poznej sám sebe

Poznej sám sebe

Věštírna v Delfách byla součástí posvátného okrsku Apollónova nad městem Delfy ve Fókidě, asi 150 km severozápadně od Athén. Byla to nejslavnější věštírna a posvátné místo starého Řecka, nad vchodem prý byl nápis Γνῶθι σαυτόν (Gnóthi sautón, „Poznej sám sebe“) a Μηδὲν...

Marcus Aurelius: Život a smrt

Marcus Aurelius: Život a smrt

Trvání lidského života je bod, jeho podstata – neustálé proudění, smyslové vnímání je kalné, složení celého těla náchylné k rozkladu, duše – čarovný kruh, náš osud – záhada, naše pověst – plod libovůle.  Úhrnem řečeno: všechno, co se vztahuje k tělu, je proud změn, a...

C. S. Lewis: O životě v atomovém věku (1948)

C. S. Lewis: O životě v atomovém věku (1948)

Zřejmě příliš přemýšlíme o atomové bombě. „Jak máme žít v atomové době? Jsem v pokušení odpovědět: „Jako kdybyste žili v 16. století, kdy se mor objevoval v Londýně téměř každý rok, nebo kdybyste žili v době Vikingů, když lupiči ze Skandinávie mohli přistát a...

Stoicismus dnes

Stoicismus dnes

Slova "stoicismus" a "dnes"naznačují, že starověký athénský stoicismus - tato škola helénistické praktické filosofie - má co říci i dnes, v naší době. Stoici se postavili utrpení; chtěli přizpůsobit svou vůli světu; chtěli pěstovat ctnost, aby mohli růst a vzkvétat....

Jak se poprat s nepřízněmi Osudu jako Marcus Aurelius [PODCAST]

Jak se poprat s nepřízněmi Osudu jako Marcus Aurelius [PODCAST]

Jeho život a vládu poznamenaly rodinné trable a tragédie, zrady, vzpoury, povodně i největší mor starověku. A přes to všechno se Marcus  Aurelius, "filosof na trůně", celý svůj život s nesnázemi a nepřízní Osudu potýkal se ctí. Jestli jeho sochy bořit  - anebo si...

Moderní stoicismus jako praktický systém osobního rozvoje: Poznej sám sebe, staň se tím, kým jsi. 

Prokoptón (προκόπτων): „Ten, kdo dělá pokroky“.

 

Podpořte prosím naší činnost libovolným příspěvkem!

FACEBOOK