Favorina jsem slyšel vyprávět, že podle filosofa Epiktéta velemnozí z těch, kdo se zdají být filosofy, jsou jimi jenom „aneu tú prattein, mechri tú legein“, což znamená: mnoho řečí a skutek utek. Ještě mnohem drsněji se o tom Epiktétos vyjadřuje v díle Rozpravy, které podle mistrových přednášek sepsal Arrianos:

„Nebot kdykoli Epiktétos pozoroval člověka všechen stud opustivšího, ve zlu neúnavného, v životním stylu perverzního, drzého a sebevědomého, o všechno možné kromě vlastní duše se starajícího, a zjistil, že takovýto člověk se pouští do studia filosofie a přidává si přírodní vědy a cvičí se v dialektice a zkoumá a zvažuje nevimjaké ještě teorie – tehdy se jal dovolávat boha i víry člověčí a pak, přímo zprostřed těch invokací, na dotyčného vyjel zhruba takto:

Člověče, kam ukládáš své poznatky? Je ta nádoba čistá? Jestli je strkáš do svého sebeklamu, nebudou ti k ničemu. Zkazí se tam, stane se z nich moč, ocet nebo něco ještě hnusnějšího.““

A je to tak! Nic není tvrdšího a pravdivějšího, než slova největšího z filosofü, že když vzdělanost a filosofické nauky plynou do prolhaného a amorálního člověka, tak jako do zašpiněné a zasviněné nádoby – zkazí se, obrátí a promění, jak vyjádřil Epiktétos v kynickém stylu, v moč nebo v něco ještě nechutnějšího.

Tentýž Epiktétos – což je zase podle podání Favorinova – říkával, že dvě lidské chyby jsou nejzávažnější a nejodpornější ze všech: neschopnost vydržet a neochota se zdržet. Buď nevydržíme a nesneseme bezpráví, kterému se nemůžeme vyhnout – nebo se nezdržíme akcí a požitků, kterým se máme vyhnout. “Proto”, uzavíral Epiktétos, “kdo si vezme k srdci pouhá dvě slova, opravdu na ně bude dbát a bude se jimi řídit – ten se vyvaruje téměř každé viny a povede ten nejklidnější život. Ta slova znějí ‘anechú” a ’apechú’, ‘drž se a ‘zdrž se’.”

–Aulus Gellius, Attické noci, XVII,19, in: Aulus Gellius, Marcus Aurelius: Po Athénách, přel. Martin C. Putna, Malvern, 2022.

 


PODPOŘTE PROSÍM NAŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST!

Podpořte provoz stránky prokopton.cz dobrovolným příspěvkem na účet 2800760955/2010 anebo platbou prostřednictvím QR kódu (částku si určíte sami). Děkujeme za podporu!