I | Neznevažujte lehkomyslně společenské instituce nebo tvůrčí úspěchy

Pravidlo I popisuje vztah mezi stabilními, předvídatelnými sociálními strukturami a individuálním psychickým zdravím a dokládá, že tyto struktury musí tvůrčí jedinci aktualizovat, mají-li si zachovat svou vitalitu.

II | Představte si, kým byste mohli být, a pak se na to celou svou vůlí zaměřte

Pravidlo II analyzuje staletí starý alchymistický obraz a opírá se o několik příběhů – starověkých i moderních – aby osvětlilo povahu a vývoj integrované lidské osobnosti.

III | Nezametejte nežádoucí věci pod koberec

Pravidlo III varuje před nebezpečím vyhýbání se informacím (životně důležitým pro neustálé obnovování psychiky), které signalizují výskyt negativních emocí, jako je bolest, úzkost a strach.

IV | Všimněte si, že příležitost číhá tam, kde se člověk zřekl odpovědnosti

Pravidlo IV tvrdí, že smysl, který lidi udržuje v těžkých časech, nelze hledat ani tak ve štěstí, které je pomíjivé, ale v dobrovolném přijetí dospělé zodpovědnosti za sebe i za druhé.

V | Nedělejte to, co nenávidíte

Pravidlo V ilustruje na jediném příkladu, který vychází z mé zkušenosti klinického psychologa, osobní a společenskou nutnost dbát na hlas svědomí.

VI | Vzdejte se ideologie

Pravidlo VI popisuje nebezpečí připisování příčin složitých individuálních a sociálních problémů jediné proměnné, jako je pohlaví, třídní příslušnost, anebo moc.

VII | Pracujte co nejusilovněji alespoň na jedné věci a uvidíte, co se stane

Pravidlo VII nastiňuje zásadní vztah mezi jednoznačně zaměřeným a disciplinovaným úsilím a formováním individuálního charakteru, schopného odolávat nepřízni osudu.

VIII | Snažte se, aby jedna místnost ve vašem domě byla co nejkrásnější

Pravidlo VIII se zaměřuje na zásadní význam estetické zkušenosti jako vodítka k tomu, co je v lidském světě zkušenosti pravdivé, dobré a trvalé.

IX | Pokud vás staré vzpomínky stále rozčilují, pečlivě a úplně si je zapište

Pravidlo IX dokládá, že minulé zážitky, jejichž současná připomínka zůstává zatížena bolestí a strachem, mohou být zbaveny své hrůzy dobrovolným verbálním zkoumáním a přehodnocením.

X | Plánujte a pilně pracujte na udržení romantiky ve vašem vztahu

Pravidlo X poukazuje na význam otevřeného vyjednávání pro udržení dobré vůle, vzájemného respektu a upřímné spolupráce, bez nichž se žádný opravdový vztah neobejde.

XI | Nedovolte, abyste zahořkli, lhali nebo byli arogantní

Pravidlo XI začíná popisem světa lidských zkušeností způsobem a vysvětluje příčinu vzniku třech běžných, ale strašlivě nebezpečných vzorců psychologických reakcí, ukazuje katastrofální důsledky toho, když se staneme obětí některého z nich nebo všech, a předkládá alternativní cestu.

XII | Buďte vděční navzdory svému utrpení

Pravidlo XII dokládá, že vděčnost tváří v tvář nevyhnutelným životním tragédiím by měla být považována za primární projev obdivuhodné morální odvahy, která je nutná k tomu, abychom pokračovali v našem obtížném šplhání do kopce.


PODPOŘTE PROSÍM NAŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST!

Podpořte provoz stránky prokopton.cz dobrovolným příspěvkem na účet 2800760955/2010 anebo platbou prostřednictvím QR kódu (částku si určíte sami). Děkujeme za podporu!