Je třeba soustředit se na ohraničený počet tvůrců a jim dát na sebe působit, chceš-li si osvojit něco, co by v mysli věrně utkvělo… Množství knih rozptyluje. Proto nemůžeš-li přečíst tolik knih, kolik bys jich mohl mít, postačí, abys jich měl tolik, kolik bys mohl přečíst. Namítneš: ‘Ale chci listovat brzy v té, brzy v oné’. Je známkou pokaženého žaludku, okoušet stále něčeho jiného; co je pestré a protichůdné, obtěžuje a neživí. Proto vždy čti osvědčené autory, a zatoužíš-li někdy po změně, vracej se ke knihám, které jsi četl dříve… A když pročteš mnoho stránek, vypiš si z nich jediné místo, abys je ten den řádně strávil.
– Seneca
Většina z níže uvedených knih je k dispozici v knihkupectvích, knihovnách či v antikvariátech.
  • Seneca, Dopisy psané stoikem (Epistulae Morales ad Lucilium), přel. Václav Bahník a Bohumil Ryba, Rybka Publishers, Praha 2018.
  • Seneca, O dobrodiních, přel. Václav Bahník, Svoboda, Praha 1991.
  • Seneca, O duševním klidu, přel. Václav Bahník, Arista a Baset, Praha 1998.
  • Epiktétos, Rukojeť. Rozpravy, přel. Rudolf Kuthan, Soboda, Praha 1972.
  • Marcus Aurelius Antoninus, Hovory k sobě, přel. Rudolf Kuthan, Arista a Baset, Praha 2011.
  • Marcus Tullius Cicero, O nejvyšším dobru a zlu, 3, 22, in: Dialog a satira, Odeon, Praha 1977, přel. Václav Bahník.
  • William B. Irvine, Jak žít dobrý život: Starověké umění stoické radosti, přel. Alena Novotná a Martina Vitmanová, Blue Vision 2020.

PODPOŘTE PROSÍM NAŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST!

Podpořte provoz stránky prokopton.cz dobrovolným příspěvkem na účet 2800760955/2010 anebo platbou prostřednictvím QR kódu (částku si určíte sami). Děkujeme za podporu!