Doktor Andrew Huberman, neurovědec a řádný profesor na katedře neurobiologie, psychiatrie a behaviorálních věd na Stanford School of Medicine, ohledně novoročních předsevzetí píše:

1. leden nemusí být „jen další den“. Náš mozek dokáže rozdělit čas mnoha způsoby. Jen některé jsou omezeny biologií. Určení kalendářního data jako výchozího bodu pro dosažení behaviorální a/nebo psychologické změny je zcela legitimní. Pokud chcete změnu, stanovte si ji a dosáhněte jí.

Začátek roku je tedy legitimní datum pro změnu a plnění předsevzetí.

Stoik Epiktétos píše:

Jak ještě dlouho chceš otálet s tím, abys pokládal sebe za hodna nejlepších statků a aby ses v ničem neprohřešoval proti rozumu, jenž jediný rozlišuje dobro a zlo?

 

Přijals filosofické zásady, kterým ses měl podvolit, a podvolil ses jim. Na jakého tedy učitele ještě čekáš, abys mu přenechal péči o své zlepšení? Už nejsi malý chlapec, nýbrž zralý muž. Budeš-li tedy ještě nyní nedbalý a lehkomyslný, budeš-li ustavičně dávat lhůtu za lhůtou a určovat si den za dnem, odkdy začneš sebe dbát, pak, aniž jsi to pozoroval, nebudeš dělat pokroky, nýbrž zůstaneš nevzdělancem jak v životě, tak ve smrti.

 

Už tedy měj sebe za hodna toho, abys žil jako zralý muž a jako ten, kdo dělá pokroky; co se ti jeví nejlepším, to všechno ti budiž nezrušitelným zákonem. A potká-li tě něco svízelného nebo příjemného nebo slavného nebo neslavného, mě jna paměti, že nyní je tu zápas a že olympijské hry už jsou zde a že už nelze dále otálet, že jedním dnem a jedním činem všechen pokrok se bud ztrácí, nebo zabezpečuje.

Začátek roku je legitimní datum pro změnu a plnění předsevzetí. Jako každý jiný, konkrétní den. Epiktétos říká:

„Řekni [si], kým chceš být, a potom podle toho dělej, co hodláš dělat.

 


PODPOŘTE PROSÍM NAŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST!

Podpořte provoz stránky prokopton.cz dobrovolným příspěvkem na účet 2800760955/2010 anebo platbou prostřednictvím QR kódu (částku si určíte sami). Děkujeme za podporu!

 

–Ryan Holiday, Daily Stoic